فروردین ۱, ۱۳۹۸

شانتاژ در مجموعه جِم

شانتاژ در مجموعه جِمReviewed by عموسَت on Mar 5Rating: ۵.۰شانتاژ در مجموعه جِمظاهراً بعد از وصل شدن شبکه های جِم پس از قطعی دو هفته ای این شبکه ها، گروه جِم با مشکلات جدیدی رو به رو شده است. مشکلاتی همچون کمبود تبلیغات بازرگانی و فشار از سوی حکومت ایران بر شرکت های تجاری که به این مجموعه تبلیغات محصولات و یا خدمات خود را می دهند. البته پس از قطع شدن این شبکه ها بر شدت این فشارها افزوده شده و با این شرکت ها به شدت برخورد می شود. ظاهراً بعد از وصل شدن شبکه های جِم پس از قطعی دو هفته ای این شبکه ها، گروه جِم با مشکلات جدیدی رو به رو شده است. مشکلاتی همچون کمبود تبلیغات بازرگانی و فشار از سوی حکومت ایران بر شرکت های تجاری که به این مجموعه تبلیغات محصولات و یا خدمات خود را می دهند. البته پس از قطع شدن این شبکه ها بر شدت این فشارها افزوده شده و با این شرکت ها به شدت برخورد می شود. البته سعید کریمیان راه حلی برای رفع این مشکل به این شرکت ها ارائه داده است، وی در ازای مبلغی پخش این تبلیغات را از شبکه های جِم متوقف خواهد کرد. گروه جِم به مدیریت سعید کریمیان که در حال غرق شدن در مشکلات خودش است، برای کسب درآمد دست به هرکاری میزند.

ظاهراً بعد از وصل شدن شبکه های جِم پس از قطعی دو هفته ای این شبکه ها، گروه جِم با مشکلات جدیدی رو به رو شده است. مشکلاتی همچون کمبود تبلیغات بازرگانی و فشار از سوی حکومت ایران بر شرکت های تجاری که به این مجموعه تبلیغات محصولات و یا خدمات خود را می دهند. البته پس از قطع شدن این شبکه ها بر شدت این فشارها افزوده شده و با این شرکت ها به شدت برخورد می شود. این گروه برای حل این مشکل دست به ابتکاری عجیب و به شدت غیرتجاری زده است، که در آن با ایجاد تغییر در  شماره های ارتباطی تبلیغات شرکت های تجاری به پخش این تبلیغات در شبکه های گوناگون جِم می پردازد. که این امر باعث ایجاد دردسرهای فراوانی برای این شرکت ها شده است. از جمله میتوان به برخورد جدی دولت ایران با این شرکت ها و سردرگمی و نارضایتی مردم از این شرکت های تجاری به دلیل عَدَم دریافت محصول و یا خدمات خریداری شده، اشاره کرد.

البته سعید کریمیان راه حلی برای رفع این مشکل به این شرکت ها ارائه داده است، وی در ازای دریافت مبلغی از آنها پخش این تبلیغات را از شبکه های جِم متوقف خواهد کرد.

گروه جِم به مدیریت سعید کریمیان که در حال غرق شدن در مشکلات خودش است، برای کسب درآمد دست به هرکاری میزند.

 

برچسب مقاله

پست مرتبط