فروردین ۱, ۱۳۹۸

شبکه بی‌بی‌سی فارسی از ماهواره یاه‌سَت قطع شد

شبکه بی‌بی‌سی فارسی از ماهواره یاه‌سَت قطع شدReviewed by عموسَت on Sep 6Rating: ۵.۰شبکه بی‌بی‌سی فارسی از ماهواره یاه‌سَت قطع شدپس از آنکه خبر پخش بدون مجوز شبکه بی‌بی‌سی فارسی در ماهواره یاه‌سَت برای اولین بار و به صورت مستند در وب سایت عموسَت منتشر شد، دیشب شبکه بی‌بی‌سی فارسی از این ماهواره قطع شد. البته عده ای از همکاران و طرفداران این ماهواره اماراتی علت قطع این شبکه را شروع پارازیت روی این ماهواره و عده ای دیگر درخواست بی‌بی‌سی فارسی برای فرکانس اختصاصی عنوان کرده اند، که صحت ندارد ...

پس از آنکه خبر پخش بدون مجوز شبکه بی‌بی‌سی فارسی در ماهواره یاه‌سَت برای اولین بار و به صورت مستند در وب سایت عموسَت منتشر شد، دیشب شبکه بی‌بی‌سی فارسی از این ماهواره قطع شد. البته عده ای از همکاران و طرفداران این ماهواره اماراتی علت قطع این شبکه را شروع پارازیت روی این ماهواره و عده ای دیگر درخواست بی‌بی‌سی فارسی برای فرکانس اختصاصی عنوان کرده اند، که صحت ندارد .

bbc_persia_april2009aالبته این موضوع بیش از پیش آشکار می شود که این ماهواره همچون سایر ماهواره ها از پارازیت ها در امان نیست و نخواهد بود و حتی طرفداران و حامیان این ماهواره اماراتی هم این موضوع را پذیرفته اند اما باز در تلاشند با این عنوان مطلب که این ماهواره از پارازیت ها در امان است، افکار عمومی را فریب دهند.

 

ناپایدار بودن شبکه ها در این ماهواره و مدیریت بسیار ضعیف، امکان پارازیتی شدن و عوام فریبی برای جذب بیننده همه عواملیست که امکان و احتمال آمدن سایر شبکه های فارسی زبان  به این ماهواره را پایین می آورد.

 

شاید به همین دلایل باشد که شبکه ای همچون AAA Family  روی ایر رفتن در ماهواره یوتلست ۹A را به ماهواره یاه‌سَت ترجیح داد و یا زمزمه هایی از روی ایر رفتن شبکه PMC در ماهواره یوتلست ۹A به گوش می رود.

 

به زودی منتظر اخبار دقیق تر و کاملتری در مورد شبکه بی‌بی‌سی فارسی و ماهواره یاه‌سَت از عموسَت باشید .

 

برچسب مقاله

پست مرتبط

مبین گفت:

خداوند این شبکه روباه مکار انگلبس را ذلیل نماید با تحریم اینها بدرم که سرطان داشت نتوانستیم به موقع داروهایش رابعلل تحریم تهیه کنیم جلو چشمانمان مرد

ارسال یک دیدگاه.