فروردین ۱۷, ۱۳۹۹

لیست شبکه‌های بزرگسالان در ماهواره هاتبرد

لیست شبکه‌های بزرگسالان در ماهواره هاتبردReviewed by عموسَت on Jun 30Rating: ۵.۰لیست شبکه‌های بزرگسالان در ماهواره هاتبردلیست تمامی شبکه‌هایی که در ماهواره هاتبرد به پخش برنامه‌های بزرگسالان (+۱۸) می پردازند. شبکه هایی که با رنگ زرد علامت گذاری شده اند، با استاندارد DVB-S2 برنامه پخش می کنند.

لیست تمامی شبکه‌هایی که در ماهواره هاتبرد به پخش برنامه‌های بزرگسالان (+۱۸) می پردازند. شبکه هایی که با رنگ زرد علامت گذاری شده اند، با استاندارد DVB-S2 برنامه پخش می کنند.

 

Porn_Soft

 

Channel Name Frequency Polarisation Symbol Rate FEC Encrypted
BRAZZERS TV Europe ۱۰۷۲۲ Hor ۲۹۹۰۰  ۳/۴ Yes
DARING TV ۱۱۱۷۹ Hor ۲۷۵۰۰  ۳/۴ Yes
Redlight 3D-HD ۱۱۶۶۲ Ver ۲۷۵۰۰  ۳/۴ Yes
SCT HD ۱۱۷۲۷ Ver ۲۷۵۰۰  ۳/۴ Yes
SCT 5 (Boy & Boy) ۱۱۷۲۷ Ver ۲۷۵۰۰  ۳/۴ Yes
SCT 4 (TeleItalia) ۱۱۷۲۷ Ver ۲۷۵۰۰  ۳/۴ Yes
SCT 6 (Satisfaction Privé) ۱۱۷۲۷ Ver ۲۷۵۰۰  ۳/۴ Yes
SCT HQ ۱۱۷۲۷ Ver ۲۷۵۰۰  ۳/۴ Yes
SCT PROMO e ۱۱۷۲۷ Ver ۲۷۵۰۰  ۳/۴ Yes
DORCEL TV ۱۲۳۲۲ Hor ۲۷۵۰۰  ۳/۴ Yes
FL TV (French Lover TV) ۱۲۴۷۵ Hor ۲۹۹۰۰  ۳/۴ Yes
PRIVATE TV ۱۲۴۷۵ Hor ۲۹۹۰۰  ۳/۴ Yes
Hot Time 1 ۱۲۵۳۹ Hor ۲۷۵۰۰  ۲/۳ Yes
Hot Time 2 ۱۲۵۳۹ Hor ۲۷۵۰۰  ۲/۳ Yes
Hot Time 3 ۱۲۵۳۹ Hor ۲۷۵۰۰  ۲/۳ Yes
XXL ۱۲۶۹۲ Hor ۲۷۵۰۰  ۳/۴ Yes
Just One ۱۰۷۷۵ Hor ۲۹۹۰۰  ۵/۶ No
Eurotic TV ۱۱۲۰۰ Ver ۲۷۵۰۰  ۵/۶ No
Arab Girls TV ۱۱۶۰۴ Hor ۲۷۵۰۰  ۵/۶ No
Arab 69 TV ۱۱۶۰۴ Hor ۲۷۵۰۰  ۵/۶ No
Hot Arab Sex ۱۱۶۰۴ Hor ۲۷۵۰۰  ۵/۶ No
Lebnaniat TV ۱۱۶۰۴ Hor ۲۷۵۰۰  ۵/۶ No
Arab XXX ۱۱۶۰۴ Hor ۲۷۵۰۰  ۵/۶ No
۷ armanat Nar ۱۱۶۰۴ Hor ۲۷۵۰۰  ۵/۶ No
Arab Babes ۱۱۶۰۴ Hor ۲۷۵۰۰  ۵/۶ No
Redlight TV ۱۱۷۲۷ Ver ۲۷۵۰۰  ۳/۴ Yes

 

برچسب مقاله

پست مرتبط