شبکه FilmTürk TV در ماهواره ترکست ۲A

شبکه FilmTürk TV در ماهواره ترکست ۲A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان به پخش فیلم می پردازد.   مشخصات دریافت شبکه FilmTürk TV در ماهواره ترکست ۲A :  Turksat 2A (42.0°E)    Freq: 11847    SR: 2400    Pol: Ver    FEC: 5/6    Name: FilmTürk TV انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.  

ادامه مطلب

شبکه Balkan RTV در ماهواره ترکست ۲A

شبکه Balkan RTV در ماهواره ترکست ۲A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج Harmonic می باشد.   مشخصات دریافت شبکه Balkan RTV در ماهواره ترکست ۲A :  Turksat 2A (42.0°E)     Freq: 12657    SR: 2189    Pol: Ver    FEC: 5/6    Name: Balkan RTV انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.  

ادامه مطلب

شبکه Vizyontürk در ماهواره ترکست ۲A

شبکه Vizyontürk در ماهواره ترکست ۲A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج TURKSAT  می باشد.   مشخصات دریافت شبکه Vizyontürk در ماهواره ترکست ۲A :  Turksat 2A (42.0°E)    Freq: 12130     SR: 27500    Pol: Ver    FEC: 5/6    Name: Vizyontürk انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.  

ادامه مطلب

شبکه Energy TV در ماهواره ترکست ۲A

شبکه Energy TV در ماهواره ترکست ۲A روی ایررفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج D-Smart می باشد و به پخش برنامه های مفرح و سرگرم کننده می پردازد. مشخصات دریافت شبکه Energy TV در ماهواره ترکست ۲A :  Turksat 2A (42.0°E)    Freq: 11804   SR: 24444    Pol: Ver    FEC: 5/6   Name: Energy TV انتشار ...

ادامه مطلب

شبکه Planet Mutfak در ماهواره ترکست ۲A

شبکه Planet Mutfak در ماهواره ترکست ۲A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکبج D-Smart می باشد. مشخصات دریافت شبکه Planet Mutfak در ماهواره ترکست ۲A :  Turksat 2A (42.0°E)    Freq: 11804   SR: 24444    Pol: Ver    FEC: 5/6   Name: Planet Mutfak انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.  

ادامه مطلب

شبکه Altin Ordu در ماهواره ترکست ۲A

شبکه Altin Ordu در ماهواره ترکست ۲A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان در حال پخش آزمایشی می باشد. مشخصات دریافت شبکه Altin Ordu در ماهواره ترکست ۲A :  Turksat 2A (42.0°E)    Freq: 11996   SR: 27500    Pol: Ver    FEC: 5/6   Name: Altin Ordu انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع... ادامه مطلب

شبکه Yedirenk TV در ماهواره ترکست ۲A

شبکه Yedirenk TV در ماهواره ترکست ۲A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج PRVDR می باشد. مشخصات دریافت شبکه Yedirenk TV در ماهواره ترکست ۲A :  Turksat 2A (42.0°E)    Freq: 11996   SR: 27500    Pol: Ver   FEC: 5/6   Name: Yedirenk TV انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.... ادامه مطلب