شبکه TV 41 در ماهواره ترکست ۳A

شبکه TV 41 در ماهواره ترکست ۳A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج TURKSAT می باشد.   مشخصات دریافت شبکه TV 41 در ماهواره ترکست ۳A :  Turksat 3A (42.0°E)     Freq: 12729    SR: 30000    Pol: Hor    FEC: 5/6    Name: TV 41 انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.... ادامه مطلب

شبکه Kudus TV در ماهواره ترکست ۳A

شبکه Kudus TV در ماهواره ترکست ۳A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج TURKSAT می باشد.    مشخصات دریافت شبکه Kudus TV در ماهواره ترکست ۳A :  Turksat 3A (42.0°E)     Freq: 11510    SR: 30000    Pol: Hor    FEC: 3/4    Name: Kudus TV انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.... ادامه مطلب

شبکه Adana TV در ماهواره ترکست ۳A

شبکه Adana TV در ماهواره ترکست ۳A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج TURKSAT می باشد.    مشخصات دریافت شبکه Adana TV در ماهواره ترکست ۳A :  Turksat 3A (42.0°E)     Freq: 12729    SR: 30000    Pol: Hor    FEC: 5/6    Name: Adana TV انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.... ادامه مطلب

شبکه Sipas Vizyon در ماهواره ترکست ۳A

شبکه Sipas Vizyon در ماهواره ترکست ۳A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج TURKSAT  می باشد.    مشخصات دریافت شبکه Sipas Vizyon در ماهواره ترکست ۳A :  Turksat 3A (42.0°E)     Freq: 12525    SR: 30000    Pol: Ver    FEC: 5/6    Name: Sipas Vizyon انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع ...

ادامه مطلب

شبکه Ekin Turk در ماهواره ترکست ۳A

شبکه Ekin Turk در ماهواره ترکست ۳A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج TURKSAT می باشد.  مشخصات دریافت شبکه Ekin Turk در ماهواره ترکست ۳A :  Turksat 3A (42.0°E)    Freq: 12525    SR: 30000    Pol: Ver    FEC: 5/6    Name: Ekin Turk انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.  

ادامه مطلب

شبکه Denge TV در ماهواره ترکست ۳A

شبکه Denge TV در ماهواره ترکست ۳A روی ایر رفت . این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج  TURKSAT می باشد.   مشخصات دریافت شبکه Denge TV در ماهواره ترکست ۳A :  Turksat 3A (42.0°E)     Freq: 12729    SR: 30000   Pol: Ver    FEC: 5/6   Name: Denge TV انتشار این خبر با ذکر منبع... ادامه مطلب

شبکه TRT 1 Africa در ماهواره ترکست ۳A

شبکه TRT 1 Africa در ماهواره ترکست ۳A روی ایر رفت . این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج  TURKSAT می باشد . مشخصات دریافت شبکه TRT 1 Africa در ماهواره ترکست ۳A  :  Turksat 3A (42.0°E)    Freq: 12699   SR: 6600   Pol: Ver   FEC: 3/4   Name: TRT 1 Africa انتشار این خبر... ادامه مطلب