پخش سریال ضد ایرانی از شبکه جِم

شبکه جِم پخش سریالی با عنوان حریم سلطان را آغاز کرده ، پخش این سریال پرحاشیه بوده و اعتراض بسیاری از ایرانی ها را  بر انگیخته . هزاران ایرانی در شبکه های اجتماعی علیه این اقدام شبکه جم دست به اعتراض زدند. سلطان سلیمان، ایرانی های زیادی را به قتل رسانده و ستم بسیاری به... ادامه مطلب