فرکانس جدید شبکه خاطره در ماهواره هاتبرد

شبکه خاطره با فرکانس جدیدی در ماهواره هاتبرد روی ایر رفت. این فرکانس نسبت به فرکانس قبلی این شبکه در ماهواره هاتبرد قویتر می باشد.  مشخصات دریافت شبکه خاطره در ماهواره هاتبرد :  Hot Bird 13 (13.0°E)    Freq: 11179   SR: 27500    Pol: Hor    FEC: 3/4    Name: Khatereh انتشار این خبر با ذکر... ...

ادامه مطلب