شبکه AAA Family در ماهواره یوتلست ۹A

شبکه AAA Family در ماهواره یوتلست ۹A روی ایر رفت. این شبکه فارسی زبان هم اکنون در هر دو ماهواره هاتبرد و یوتلست ۹A قابل دریافت می باشد. هنوز مشخص نیست چرا این شبکه در ماهواره یوتلست ۹A روی ایر رفته است و آیا از ماهواره هاتبرد قطع خواهد شد یا خیر. مشخصات دریافت شبکه... ادامه مطلب