شبکه Hot Plus در ماهواره هاتبرد

شبکه Hot Plus در ماهواره هاتبرد روی ایر رفت. این شبکه اخیرا به صورت آزمایشی در ماهواره اکسپرس( یاهست اکسترا) هم روی ایر رفته و به پخش موزیک ویدیوهای روز بدون اعمال سانسور و محدودیت سنی می پردازد. مشخصات دریافت شبکه Hot Plus در ماهواره های هاتبرد : Hot Bird 13 (13.0°E)  Freq: 11471  ... ادامه مطلب