شبکه Persian 5 در ماهواره هاتبرد

مشخصات PID شبکه Persian 5 در ماهواره هاتبرد تغییر کرد و  روی PID قبلی شبکه AAA Music در این فرکانس قرار گرفته است. برای دریافت این شبکه با نام Persian 5 مجدداً فرکانس ۱۱۶۴۲ افقی را اسکن کنید.

ادامه مطلب

شبکه Persian 5 در ماهواره هاتبرد

شبکه Persian 5 در ماهواره هاتبرد روی ایر رفت. این شبکه فارسی زبان متعلق به پکیج BSS می باشد و به پخش سریال و فیلم می پردازد. (بروز رسانی : این شبکه همان شبکه ۵ می باشد که نام و فرکانس خود را در ماهواره هاتبرد تغییر داده است). مشخصات دریافت شبکه Persian 5 در... ادامه مطلب