شبکه Hodhod TV در ماهواره نایلست

شبکه Hodhod TV در ماهواره نایلست روی ایر رفت.این شبکه عرب زبان متعلق به پکیج ViewSat می باشد و به پخش برنامه های متنوع برای کودکان می پردازد.   مشخصات دریافت شبکه Hodhod TV در ماهواره نایلست :  Eutelsat 7 West A (7.0°W)     Freq: 10815    SR: 27485    Pol: Hor    FEC: 5/6   Name: Hodhod TV ...

ادامه مطلب

شبکه Al Atlas در ماهواره نایلست

شبکه Al Atlas در ماهواره نایلست روی ایر رفت. این شبکه عرب زبان متعلق به پکیج NOORSAT می باشد.   مشخصات دریافت شبکه Al Atlas در ماهواره نایلست :  Eutelsat 7 West A (7.0°W)     Freq: 11257    SR: 27500    Pol: Hor    FEC: 3/4   Name: Al Atlas انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.  

ادامه مطلب

فرکانس جدید شبکه Ennahar TV Algérie در ماهواره نایلست

شبکه Ennahar TV Algérie با فرکانس جدیدی در ماهواره نایلست روی ایر رفت. این شبکه عرب زبان متعلق به پکیج DU می باشد.   مشخصات دریافت شبکه Ennahar TV Algérie در ماهواره نایلست :  Eutelsat 7 West A (7.0°W)     Freq: 12360    SR: 27500    Pol: Ver    FEC: 3/4   Name: ENNAHAR TV انتشار این خبر با... ...

ادامه مطلب

شبکه Hawler در ماهواره نایلست

شبکه Hawler در ماهواره نایلست روی ایر رفت. این شبکه عرب زبان متعلق به پکیج NOORSAT می باشد.   مشخصات دریافت شبکه Hawler در ماهواره نایلست :  Eutelsat 7 West A (7.0°W)     Freq: 11602    SR: 27500    Pol: Hor    FEC: 3/4   Name: Hawler انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.  

ادامه مطلب

شبکه Al Waad Channel در ماهواره نایلست

شبکه Al Waad Channel در ماهواره نایلست روی ایر رفت. این شبکه عرب زبان متعلق به پکیج NOORSAT می باشد.   مشخصات دریافت شبکه Al Waad Channel در ماهواره نایلست :  Eutelsat 7 West A (7.0°W)     Freq: 11257    SR: 27500    Pol: Hor    FEC: 3/4   Name: Al Waad Channel انتشار این خبر با ذکر منبع بلا... ...

ادامه مطلب

شبکه Salah el-Din در ماهواره نایلست

شبکه Salah el-Din در ماهواره نایلست روی ایر رفت. این شبکه عرب زبان متعلق به پکیج NILESAT می باشد.   مشخصات دریافت شبکه Salah el-Din در ماهواره نایلست :  Nilesat 201 (7.0°W)     Freq: 11746    SR: 27500    Pol: Ver    FEC: 3/4    Name: Salah el-Din انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.  

ادامه مطلب

شبکه Taweel TV در ماهواره نایلست

شبکه Taweel TV در ماهواره نایلست روی ایر رفت. این شبکه عرب زبان متعلق به پکیج JASCO می باشد. مشخصات دریافت شبکه Taweel TV  در ماهواره نایلست :  Eutelsat 7 West A (7.0°W)     Freq: 11334    SR: 27500    Pol: Hor     FEC: 5/6    Name: Taweel TV انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.... ادامه مطلب