شبکه Physique TV در ماهواره Express AM6 (یاهست اکسترا)

شبکه Physique TV

شبکه Physique TV در ماهواره Express AM6 که به نام ماهواره “یاهست اکسترا” هم شناخته می شود روی ایر رفت. این شبکه انگلیسی زبان به پخش برنامه های ورزشی و تناسب اندام می پردازد. ماهواره یاهست اکسترا با ماهواره یاهست هم جهت بوده و برای دریافت این شبکه نیاز به تغییر جهت نخواهید داشت و... ...

ادامه مطلب