سکوت مدیر مجموعه جِم شکسته شد

سعید کریمیان ، مدیر گروه چِم به سکوت خود پایان داد و مطلبی را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد ، که این مطلب بعد از انتشار ، مجدداً مورد ویرایش قرار گرفت . البته نکته جدیدی در این متن به چشم نمی خورد و تکرار حرف های ایشان در تنها مصاحبه ای که... ادامه مطلب