شبکه Flow TV در ماهواره یوتلست ۲۸A

شبکه Flow TV در ماهواره یوتلست ۲۸A روی ایر رفت. این شبکه انگلیسی زبان متعلق به پکیج Sky Digital می باشد و به پخش موزیک می پردازد.    مشخصات دریافت شبکه Flow TV در ماهواره یوتلست ۲۸A :  Eutelsat 28A (28.2°E)    Freq: 11390    SR: 27500    Pol: Ver    FEC: 2/3   Name: Flow TV انتشار این خبر... ...

ادامه مطلب

شبکه Clear TV UK در ماهواره یوتلست ۲۸A

شبکه Clear TV UK در ماهواره یوتلست ۲۸A روی ایر رفت. این شبکه انگلیسی زبان متعلق به پکیج Sky Digital می باشد.    مشخصات دریافت شبکه Clear TV UK در ماهواره یوتلست ۲۸A :  Eutelsat 28A (28.2°E)    Freq: 11390    SR: 27500    Pol: Ver    FEC: 2/3   Name: Clear TV UK انتشار این خبر با ذکر منبع... ادامه مطلب

قطع شدن شبکه Playboy TV Chat در ماهواره هاتبرد

شبکه Playboy TV Chat پس از دو هفته فعالیت، از ماهواره هاتبرد قطع شد. علت قطع شدن این شبکه مشخص نیست و ممکن است دوباره در این ماهواره روی ایر برود. در حال حاضر این شبکه فقط در ماهواره یوتلست ۲۸A قابل دریافت می باشد.  مشخصات دریافت شبکه Playboy TV Chat در ماهواره یوتلست ۲۸A : ... ادامه مطلب

شبکه Kix Power در ماهواره یوتلست ۲۸A

شبکه Kix Power در ماهواره یوتلست ۲۸A روی ایر رفت. این شبکه انگلیسی زبان متعلق به پکیج Sky Digital می باشد و به پخش کارتون و برنامه های متنوع برای کودکان می پردازد.  مشخصات دریافت شبکه Kix Power در ماهواره یوتلست ۲۸A  :  Eutelsat 28A (28.2°E)    Freq: 11307    SR: 27500    Pol: Ver    FEC: 2/3 ...

ادامه مطلب

شبکه Blissmas در ماهواره یوتلست ۲۸A

شبکه Blissmas در ماهواره یوتلست ۲۸A روی ایر رفت. این شبکه انگلیسی زبان متعلق به پکیج Sky Digital می باشد و به پخش موزیک می پردازد.   مشخصات دریافت شبکه Blissmas در ماهواره یوتلست ۲۸A :  Eutelsat 28A (28.2°E)    Freq: 11307    SR: 27500    Pol: Ver   FEC: 2/3    Name: Blissmas انتشار این خبر با ...

ادامه مطلب

شبکه FilmOn.TV در ماهواره یوتلست ۲۸A

شبکه FilmOn.TV در ماهواره یوتلست ۲۸A روی ایر رفت. این شبکه انگلیسی زبان متعلق به پکیج Sky Digital می باشد و به پخش برنامه های مفرح و سرگرم کننده می پردازد.   مشخصات دریافت شبکه FilmOn.TV در ماهواره یوتلست ۲۸A :  Eutelsat 28A (28.2°E)    Freq: 11222     SR: 27500    Pol: Hor   FEC: 2/3   ...

ادامه مطلب

شبکه True Christmas در ماهواره یوتلست ۲۸A

شبکه True Christmas در ماهواره یوتلست ۲۸A روی ایر رفت. این شبکه انگلیسی زبان متعلق به پکیج Sky Digital می باشد و به پخش فیلم می پردازد.   مشخصات دریافت شبکه True Christmas در ماهواره یوتلست ۲۸A :  Eutelsat 28A (28.2°E)    Freq: 11307     SR: 27500    Pol: Ver    FEC: 2/3    Name: True Christmas ...

ادامه مطلب