توقف پخش یورونیوز فارسی از تمامی ماهواره ها

پخش زبان فارسی شبکه یورونیوز از تمام ماهواره هایی که این شبکه از آن ها پخش می شد متوقف شد و و تنها اخبار و گزارشات به زبان فارسی از طریق وب سایت یورونیوز قابل دریافت می باشد. این شبکه به دلیل عدم استقبال فارسی زبانان، پخش زبان فارسی را متوقف کرده است.  

ادامه مطلب