بازگشت شبکه GEM TV به ماهواره هاتبرد

شبکه GEM TV پس از دو هفته توقف ، مجدداً فعالیت خود را در ماهواره هاتبرد از سر گرفت . این شبکه به فرکانس قبلی خود ( ۱۱۱۳۷ افقی ) در ماهواره هاتبرد برگشته است .

ادامه مطلب

قطع شدن شبکه GEM TV در دو ماهواره هاتبرد و یاه ست

پخش شبکه GEM TV در دو ماهواره یاه ست و هاتبرد بدون اطلاع رسانی قبلی متوقف شده است . مشخص نیست این توقف موقت است و یا دائمی خواهد بود . شبکه های GEM در ماهواره یاه ست دستخوش تغییرات بسیاری شده است ، از جمله این تغییرات می توان به تغییر نام این شبکه... ادامه مطلب