شبکه Kudus TV در ماهواره ترکست ۳A

شبکه Kudus TV در ماهواره ترکست ۳A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج TURKSAT می باشد.    مشخصات دریافت شبکه Kudus TV در ماهواره ترکست ۳A :  Turksat 3A (42.0°E)     Freq: 11510    SR: 30000    Pol: Hor    FEC: 3/4    Name: Kudus TV انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.... ادامه مطلب

شبکه Adana TV در ماهواره ترکست ۳A

شبکه Adana TV در ماهواره ترکست ۳A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج TURKSAT می باشد.    مشخصات دریافت شبکه Adana TV در ماهواره ترکست ۳A :  Turksat 3A (42.0°E)     Freq: 12729    SR: 30000    Pol: Hor    FEC: 5/6    Name: Adana TV انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.... ادامه مطلب

شبکه Sipas Vizyon در ماهواره ترکست ۳A

شبکه Sipas Vizyon در ماهواره ترکست ۳A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج TURKSAT  می باشد.    مشخصات دریافت شبکه Sipas Vizyon در ماهواره ترکست ۳A :  Turksat 3A (42.0°E)     Freq: 12525    SR: 30000    Pol: Ver    FEC: 5/6    Name: Sipas Vizyon انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع ...

ادامه مطلب

شبکه Ekin Turk در ماهواره ترکست ۳A

شبکه Ekin Turk در ماهواره ترکست ۳A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج TURKSAT می باشد.  مشخصات دریافت شبکه Ekin Turk در ماهواره ترکست ۳A :  Turksat 3A (42.0°E)    Freq: 12525    SR: 30000    Pol: Ver    FEC: 5/6    Name: Ekin Turk انتشار این خبر با ذکر منبع بلا مانع است.  

ادامه مطلب

شبکه One Damla TV در ماهواره ترکست ۳A

شبکه One Damla TV در ماهواره ترکست ۳A روی ایر رفت. این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج  TURKSAT می باشد. مشخصات دریافت شبکه One Damla TV در ماهواره ترکست ۳A  :  Turksat 3A (42.0°E)    Freq: 12562   SR: 25000   Pol: Ver   FEC: 5/6   Name: One Damla TV   انتشار این خبر... ادامه مطلب

شبکه Nida TV در ماهواره ترکست ۳A

شبکه Nida TV در ماهواره ترکست ۳A روی ایر رفت . این شبکه ترک زبان متعلق به پکیج  TURKSAT می باشد . مشخصات دریافت شبکه Nida TV در ماهواره ترکست ۳A :   Turksat 3A (42.0°E)     Freq: 11556   SR: 27500   Pol: Ver   FEC: 3/4   Name: Nida TV                   انتشار... ادامه مطلب