کنسرت Adele از شبکه TV Persia 1

امشب ( پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ ، ۱۴ فوریه ۲۰۱۳ ) ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران بیننده کنسرت Adele از شبکه TV Persia 1 باشید .

ادامه مطلب

فیلم سینمایی ” ذبیح ” از شبکه TV Persia 1

امشب ( چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ ، ۱۳ فوریه ۲۰۱۳ ) ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران بیننده فیلم سینمایی ” ذبیح ” از شبکه TV Persia 1 باشید .

ادامه مطلب

شبی با شادمهر عقیلی از TV Persia 1

امشب ( دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ ، ۱۱ فوریه ۲۰۱۳ ) ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران بیننده برنامه ” شبی با شادمهر عقیلی ” از شبکه TV Persia 1 باشید .

ادامه مطلب

کنسرت شکیرا از TV Persia 1

امشب ( پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۱ ، ۷ فوریه ۲۰۱۳ ) ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران بیننده کنسرت شکیرا از شبکه TV Persia 1 باشید .

ادامه مطلب

فیلم سینمای دشنه از شبکه TV Persia 1

امشب ( چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ ، ۶ فوریه ۲۰۱۳ ) ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران بیننده فیلم سینمایی ” دشنه ” از شبکه TV Persia 1 باشید .

ادامه مطلب

برنامه شبی با مهستی از شبکه TV Persia 1

امشب ( دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ ، ۴ فوریه ۲۰۱۳ ) ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران بیننده برنامه ” شبی با مهستی ” از شبکه TV Persia 1 باشید .

ادامه مطلب

برنامه VIP با بابک رادمنش از شبکه TV Persia 1

امشب ( دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ ، ۴ فوریه ۲۰۱۳ ) ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران بیننده برنامه  VIP با بابک رادمنش از شبکه TV Persia 1 باشید .

ادامه مطلب