کنسرت Robbie Williams از شبکه TV Persia 1

امشب ( پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ ، ۳۱ ژانویه ۲۰۱۳ ) ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران بیننده کنسرت Robbie Williams در شبکه TV Persia 1 باشید .

ادامه مطلب

فیلم داش آکل در TV Persia 1

امشب ( چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ ، ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳ ) ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران بیینده فیلم ” داش آکل ” در شبکه TV Persia 1 باشید .

ادامه مطلب

شبی با حسن شماعی زاده از شبکه ۱ TV Persia

امشب ( دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۱ ، ۲۸ ژانویه ۲۰۱۳ ) ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران بیننده برنامه ” شبی با حسن شماعی زاده ” از شبکه TV Persia 1 باشید .

ادامه مطلب

کنسرت جنیفر لوپز از شبکه TV Persia 1

امشب ( ۵ بهمن ۱۳۹۱ ، ۲۴ ژانویه ۲۰۱۳ ) ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران بیننده کنسرت جنیفر لوپز از شبکه TV Persia 1 باشید .

ادامه مطلب